De vreught der Peetermans ofte Lovenaers

Deze muzikale bloemlezing geeft de luisteraar een beeld van enkele muziekgenres die in het midden van de 18de eeuw en vooral te Leuven, werden beoefend en gesmaakt.
Aanleiding van deze CD was de ophefmakende vondst in 1989 van enkele waardevolle 18de eeuwse muziekhandschriften en drukken die door de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven werden aangekocht.
De vier klavecimbelstukken, namelijk twee virtuoze allegro's in F die een mooi contrast vormenmet een charmant andante in g en een menuet met 3 variaties in C, zijn gekozen uit eenn handschriftwaarin zowel klavecimbel- als beiaardmuziek voorkomt.Op één stuk na, een allegro in F van Willem Boutmy, zijn deze klavecimbelstukken anoniem.Om een zo getrouw mogelijk klankbeeld van deze muziek te verkrijgen, werd geopteerd voor een uitvoering op historische instrumenten.

Productie: KU Leuven

Uitvoerders: Luc Rombouts (beiaard)
  Joris Verdin (orgel)
  Christine Wauters (klavecimbel)
  't Kliekske: Rosita Tahon, Herman Dewit, Oswald Tahon,Wilfried Moonen